קשרי משקיעים - לפגוש אנשים בנקודות של בחירה וללוות אותם

דוחות כספיים

דוחות כספיים

מצגות

2023

28/03/2023

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2023

26/11/2023

דוח כספי רבעון שלישי לשנת 2023

16/08/2023

דוח כספי רבעון שני לשנת 2023

22/05/2023

דוח כספי רבעון ראשון לשנת 2023

2022

17/11/2022

דוח כספי רבעון שלישי לשנת 2022

19/08/2022

דוח כספי רבעון שני לשנת 2022

19/05/2022

דוח כספי רבעון ראשון לשנת 2022

23/03/2022

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021

2021

18/11/2021

דוח כספי רבעון שלישי לשנת 2021

19/08/2021

דוח כספי רבעון שני לשנת 2021

20/05/2021

דוח כספי רבעון ראשון לשנת 2021

18/03/2021

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020

2020

18/11/2020

דוח כספי רבעון 3 לשנת 2020

01.01.2021

חיובי באחד בחיי מתגשמת מאפיינים בהם ועוצמתה מהיבטי הרגש חיוביים, רגשות מאירות