קשרי משקיעים - לפגוש אנשים בנקודות של בחירה וללוות אותם

מצגות

דוחות כספיים

מצגות

2023

28/03/2023

מצגת לשוק ההון – רבעון רביעי 2023

26/11/2023

מצגת לשוק ההון – רבעון שלישי 2023

16/08/2023

מצגת לשוק ההון – רבעון שני 2023

22/05/2023

מצגת לשוק ההון – רבעון ראשון 2023

23/03/2023

מצגת תקופתית ושנתית לשוק ההון, לשנת 2022

2022

17/11/2022

מצגת לשוק ההון – רבעון שלישי 2022

19/08/2022

מצגת לשוק ההון – רבעון שני 2022

19/05/2022

מצגת לשוק ההון – רבעון ראשון 2022

23/03/2022

מצגת תקופתית ושנתית לשוק ההון, לשנת 2021

2021

18/11/2021

מצגת לשוק ההון – רבעון שלישי 2021

19/08/2021

מצגת לשוק ההון – רבעון שני 2021

20/05/2021

מצגת לשוק ההון – רבעון ראשון 2021

18/03/2021

מצגת תקופתית ושנתית לשוק ההון, לשנת 2020

2020

18/11/2020

מצגת לשוק ההון רבעון 3 לשנת 2020

01.01.2021

חיובי באחד בחיי מתגשמת מאפיינים בהם ועוצמתה מהיבטי הרגש חיוביים, רגשות מאירות