קשרי משקיעים - לפגוש אנשים בנקודות של בחירה וללוות אותם

מצגות

דוחות כספיים

מצגות

2022

19/05/2022

מצגת לשוק ההון – רבעון ראשון 2021

2021

18/11/2021

מצגת לשוק ההון – רבעון שלישי 2021

19/08/2021

מצגת לשוק ההון – רבעון שני 2021

20/05/2021

מצגת לשוק ההון – רבעון ראשון 2021

18/03/2021

מצגת תקופתית ושנתית לשוק ההון, לשנת 2020

2020

18/11/2020

מצגת לשוק ההון רבעון 3 לשנת 2020

18/11/2020

מצגת לשוק ההון רבעון 3 לשנת 2020

01.01.2021

חיובי באחד בחיי מתגשמת מאפיינים בהם ועוצמתה מהיבטי הרגש חיוביים, רגשות מאירות